Özgün Araştırma

Afrika Popülasyonunda Fetal Biyometrik Ölçümler Aynı mı? Etnik Farklılık Var mıdır?

10.4274/haseki.galenos.2020.5940

  • Özer Birge
  • Mehmet Sait Bakır

Gönderim Tarihi: 30.01.2020 Kabul Tarihi: 08.07.2020 Med Bull Haseki 2020;58(5):395-401

Amaç:

14-42 gebelik haftasındaki Afrikalı gebe popülasyonu ile standart ultrasonografik fetal biyometrik ölçümler arasındaki farkı araştırmaktır.

Yöntemler:

Bu çalışma Somali Hodan Eyaleti Mogadişu’daki, Somali-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Temmuz ve Eylül 2018 ayları arasında yapıldı. Gestasyonel haftası 14-42 arasında olan 486 hamile kadın muayene edildi. 3,5 MHz probu olan Toshiba Aplio XG Ssa-790a marka obstetrik usg cihazı kullanıldı. Bipariatal çap (BPD), baş çevresi (HC), femur uzunluğu (FL) ve karın çevresi (AC) tanımlanıp ölçüldü.

Bulgular:

Çalışma örneğinin maternal ortalama yaşı 26 yıl idi. Ortanca yaş 26, mod yaşı 30 idi. En yüksek katılımcı sayısı 38 haftada 31 kişi (%6,4), en düşük katılımcı sayısı 15 ve 18. haftalarda 1 kişi (%0,2) idi. BPD ölçümleri sırasıyla 14. haftada minimum 26,0 mm’den maksimum 95,9 mm aralığında ölçüldü. HC ölçümleri sırasıyla 14. haftada minimum 101,1 mm’den maksimum 95,9 mm aralığında ölçüldü. AC 14. haftada minimum 76,6 mm’den 42. haftada maksimum 369,2 mm’ye kadar ölçümlerin olduğu görüldü. FL 14. haftada minimum 15,0 mm’den maksimum 79,1 mm’ye 42. haftada ölçüldü.

Sonuç:

Bizim ölçüm yaptığımız lokal popülasyonda sık kullanılan fetal biyometrik ölçümler uluslararası çalışmalarla uyumlu görülürken, sadece Hadlock’un HC ölçümlerine göre ortalama olan 7,8 mm den küçük ölçüldü.

Anahtar Kelimeler: Fetal biyometrik, bipariatal çap, baş çevresi, femur uzunluğu, karın çevresi, Afrika popülasyonu, etnisite

Tam Metin (İngilizce)