Olgu Sunumu

Adolesan Skolyoz Dört Haftada Ne Kadar İyileştirilebilir?

10.4274/haseki.2759

  • Mehmet Ağırman
  • İlknur Saral
  • Oğuz Durmuş
  • Ali Akın Uğraş
  • Engin Çakar

Gönderim Tarihi: 26.08.2015 Kabul Tarihi: 17.10.2015 Med Bull Haseki 2016;54(1):53-56

Skolyoz, adolesan dönemde ağır özürlülüğe ve kozmetik bozukluğa neden olabilen bir durumdur. Bu yazıda fizik tedavi uygulamalarının önemini vurgulamak için, adolesan idiyopatik skolyozu olan ve dört haftada belirgin iyileşme gösteren bir olgu grafileri ile birlikte sunulmuştur. On üç yaşındaki erkek hastamızın duruş bozukluğu ve hafif bel ağrısı şikayeti bulunmaktaydı. Hastamız iki yıldır skolyoz tanısıyla takip edilmekteydi ve hastaya skolyoza özel egzersizler önerilmişti. Fizik muayenede paravertebral kas spazmı ve belirgin torakolomber asimetrisi vardı. Nörolojik muayene ve laboratuvar testleri normaldi. X-ray grafisinde konveksitesi sola bakan torakolomber skolyozu (cobb açısı: 24°) tespit edildi. Hastaya haftada beş gün, dört hafta boyunca elektrik stimülasyonu (konveks ve konkav tarafa eş zamanlı olarak 30 dakika süre ile) ve terapist eşliğinde egzersiz programı uygulandı. Stimülasyonun amplitüdü hastanın rahatsızlık duymayacağı maksimum uyarı şiddetindeydi. Analjezik ve miyorelaksan ilaç ihtiyacı olmadı ve breys kullanılmadı. Tedavi sonunda yapılan değerlendirmede hastanın postüründe ve radyografisinde belirgin düzelme elde edildi (cobb açısı: 10°). Sonuç olarak, bu olgu iyi planlanmış fizik tedavi programının adolesan idiyopatik skolyoz tedavisinde hızlı ve etkin bir seçenek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik stimülasyonu, egzersiz tedavisi, skolyoz

Tam Metin (İngilizce)