Olgu Sunumu

Üç Dallı Rekürren Laringeal Sinir: Bir Olgu Sunumu

10.4274/haseki.69885

  • Mehmet Uluşahin
  • Arif Burak Çekiç
  • Muhammed Selim Bodur
  • Kadir Tomas
  • Mithat Kerim Arslan

Gönderim Tarihi: 23.06.2017 Kabul Tarihi: 22.09.2017 Med Bull Haseki 2018;56(1):78-80

Tiroidektomi günümüzde sık olarak uygulanan bir ameliyat çeşididir. Tiroidektomi operasyonları genel olarak komplikasyonsuz sonlanmakla beraber birçok anatomik varyasyon ve bunların neden olduğu komplikasyonlar ile karşılaşılabilir. Rekürren laringeal sinir (RLS) felci tiroid cerrahisinin korkutucu bir komplikasyonudur. Bu komplikasyondan kaçınmak için çok çeşitli varyasyonları içinde bulunduran bu küçük anatomik bölgeye hakim olmak ve yeterli tecrübeye sahip olmak gerekir. Biz bu yazıda 36 yaşında multinodüler guatrlı bir kadın hastada tespit edilen RLS varyasyonunu takdim ettik. Bahsedilen hastada boyunda ele gelen şişlik sonrası yapılan tetkikler neticesinde tiroidektomi kararı verildi ve tiroidektomi operasyonu sırasında tespit edilen üç dallı sol RLS uygun diseksiyon ile bulundu ve korundu. Postoperatif dönemde hastanın komplikasyonu olmadı ve ertesi gün taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Rekürren laringeal sinir,trifurkasyon,tiroidektomi,anatomik varyasyon,sinir hasarı

Tam Metin (İngilizce)